Index 069

Prisežni obrazci, prična prisega in 11 individualnih priseg


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Kamnik
repozitorij: Farni arhiv
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: listina :
naslov: Prisežni obrazci, prična prisega in 11 individualnih priseg
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Kamnik
čas nastanka: 1728
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 069. Prisežni obrazci, prična prisega in 11 individualnih priseg. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_069/VIEW/ [ datum dostopa ]