Index 070

Protestantsko-koroški rokopis


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Kamnik
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Protestantsko-koroški rokopis
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: medium od: 1740 do: 1760 : okoli srede XVIII. stol.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 070. Protestantsko-koroški rokopis. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_070/VIEW/ [ datum dostopa ]