Index 071

Rokopisna bolniška knjižica


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Rokopisna bolniška knjižica
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low od: 1740 do: 1760 : sreda XVIII. stoletja
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 071. Rokopisna bolniška knjižica. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_071/VIEW/ [ datum dostopa ]