Index 072

Pridiga na novi maši v Vodicah


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Trnovsko župnišče
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
naslov: Pridiga na novi maši v Vodicah
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Vodice
čas nastanka: 1755
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 072. Pridiga na novi maši v Vodicah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_072/VIEW/ [ datum dostopa ]