Index 073

Župniški izpit pri tržaškem konsistoriju


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Župniški izpit pri tržaškem konsistoriju
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Trst
čas nastanka: 1755
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 073. Župniški izpit pri tržaškem konsistoriju. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_073/VIEW/ [ datum dostopa ]