Index 074

Repeževa pesmarica in „Stihma boshja“


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Repeževa pesmarica in „Stihma boshja“
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1757
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 074. Repež, Filip Jakob: Repeževa pesmarica in „Stihma boshja“. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_074/VIEW/ [ datum dostopa ]