Index 090

Odpustki inu Postave Bratoušine Matere bože od dobriga sveta imenuvane


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Odpustki inu Postave Bratoušine Matere bože od dobriga sveta imenuvane
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1761
kraj nastanka: Nova Cerkev
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 090. Gorjup, Frančišek Ksaverij: Odpustki inu Postave Bratoušine Matere bože od dobriga sveta imenuvane. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_090/VIEW/ [ datum dostopa ]