Index 091

Prevod iz Metastazijevega Artaxerxesa


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo :
naslov: Prevod iz Metastazijevega Artaxerxesa
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka ne po: 1776 ne pred: 1773 : med 1773 in 1776
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 091. Japelj, Jurij : Prevod iz Metastazijevega Artaxerxesa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_091/VIEW/ [ datum dostopa ]