Index 092

Slavensko prestavlenje


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Slavensko prestavlenje
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1780
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 092. Japelj, Jurij : Slavensko prestavlenje. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_092/VIEW/ [ datum dostopa ]