Index 093

Prevod Bellarminove ascetike


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov: Prevod Bellarminove ascetike
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: medium : okr. 1781
kraj nastanka: Ljubljana
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 093. p. Fidelis, OAD (Ignacij Žerovic): Prevod Bellarminove ascetike. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_093/VIEW/ [ datum dostopa ]