Index 094

Cerkvena pesmarica


identifikator rokopisa:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1781
kraj nastanka: sv. Barbara v Halozah
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 094. Cerkvena pesmarica. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_094/VIEW/ [ datum dostopa ]