Index 095

Zbirka narodnih pesmi


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
naslov: Zbirka narodnih pesmi
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Zbirka najmanj pet daljših ljudskih pripovednih (epskih) pesnitev.
zgodovina:
izvor:
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 095. Zakotnik, Dizma OAD: Zbirka narodnih pesmi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_095/VIEW/ [ datum dostopa ]