Index 096

Adagia Carniolica


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Adagia Carniolica
naslov: Zbirka slovenskih pregovorov
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1775 do: 1779 : 1775-1779
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 096. Mihelič, Janez: Adagia Carniolica. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_096/VIEW/ [ datum dostopa ]