Index 097

Prevod Ezopovih basni


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
naslov: Prevod Ezopovih basni
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka ne po: 1805-03-27 ne pred: 1804 : 1804 do 1805
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 097. Primic, Janez Nepomuk: Prevod Ezopovih basni. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_097/VIEW/ [ datum dostopa ]