Index 101

Slovenski prevodi pridig in glose v zbirki Sermones dormi secure


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
naslov: Slovenski prevodi pridig in glose v zbirki Sermones dormi secure
opomba regesta : Roka A: De tempore: Sermo XVII (Mt 4), Sermo XX (Jn 6), Sermo XXV (Exod. 25), Sermo XXX (Joh. 10), Sermo XXXII, Sermo XXXVI, Sermo XLI (Joh. 6), Sermo XLIII (Luce 14), Sermo L (Lk 16), Sermo LI (Luce 19), Sermo LVII (Luc. 7), Sermo LX (Mt 9); Roka A: De sanctis: Sermo XXVIII (Luc. 2), Sermo XXIX, Sermo LVI (Mt 9), Sermo LVII (Dan 10); Roka B: De tempore: Sermo XLVIII (Mr 8)
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1610 ne pred: 1590 : konec 16. st. ali začetek 17. st.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 101. Slovenski prevodi pridig in glose v zbirki Sermones dormi secure. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_101/VIEW/ [ datum dostopa ]