Index 100

Slovenske glose v misalu iz leta 1517


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: NUK
identifikacijska številka: Lic. 13.760
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
naslov: Slovenske glose v misalu iz leta 1517
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Glosa k Lk 22 (65 b: passio), (66 a), (66 b), Lk 23 (66 b), (67 a), (67 b)
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Gornji Grad
čas nastanka ne po: 1610 ne pred: 1590 : konec 16. st. ali začetek 17. st.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 100. Ebenberger, Martinus: Slovenske glose v misalu iz leta 1517. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_100/VIEW/ [ datum dostopa ]