Bibl 012

Doneski za zgodovino slovenskega lekcionarja in slovenske pridige


analitična raven:
naslov: Doneski za zgodovino slovenskega lekcionarja in slovenske pridige
monografska raven:
naslov: BV
impresum:
datum: 1923
obseg enote enota: pp : 149-169