Index 103

Slovenski evangelistarij


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Nuk
identifikacijska številka: Ms 178
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1591 do: 1612 : 1591-1612
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 103. Slovenski evangelistarij. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_103/VIEW/ [ datum dostopa ]