Index 104

Gorske bukve


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Gorske bukve
opomba regesta : Prvi pravni spis v slovenščini - prevod iz nemščine.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Raka
čas nastanka: 1582
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 104. Recelj, Andrej: Gorske bukve. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_104/VIEW/ [ datum dostopa ]