Index 108

Prevod Hoje za Kristusom


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Nuk
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Prevod Hoje za Kristusom
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : prevod
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1659 do: 1664 : 1659-1664
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 108. Jankovič, Andrej: Prevod Hoje za Kristusom. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_108/VIEW/ [ datum dostopa ]