Index 107

Shulla tiga premishluuana


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
repozitorij: Nuk
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
avtor: Skalar, Adam
naslov: Shulla tiga premishluuana
opomba regesta : Zbornik treh pobožnih premišljevanj (prevod)
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Šmartin pri Kranju
čas nastanka: 1643
provenienca: Iz Kopitarjeve zbirke slovanskih rokopisov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 107. Skalar, Adam: Shulla tiga premishluuana. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_107/VIEW/ [ datum dostopa ]