Index 110

Cesarski odlok ptujskemu minoritskemu gvardijanu


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Cesarski odlok ptujskemu minoritskemu gvardijanu
opomba regesta : Gvardijan je dal prevesti cesarjev odlok, s katerim je ta določil obseg dajatev in robote
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1675
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 110. Cesarski odlok ptujskemu minoritskemu gvardijanu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_110/VIEW/ [ datum dostopa ]