Index 111

Oporoka in pismo


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pismo :
naslov: Oporoka in pismo
opomba regesta : Prvo znano pismo in prva znana oporoka v slovenščini
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Cerknica
čas nastanka: 1685
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 111. Cervič, Gregor : Oporoka in pismo. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_111/VIEW/ [ datum dostopa ]