Index 117

Zapis meja bovškega okraja


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Zapis meja bovškega okraja
opomba regesta : Zapis meja bovškega okraja - prepis iz cesarskega urbarija
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Bovec
čas nastanka: 1738
čas nastanka: 1757
kraj nastanka: Bovec
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 117. Vašeničnik, Urban Kristjan : Zapis meja bovškega okraja. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_117/VIEW/ [ datum dostopa ]