Index 116

Confini od Schwarzenske Richte


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Confini od Schwarzenske Richte
opomba regesta : Zapis meja završniške gospoščine
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Zavrh
čas nastanka: 1711
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 116. Petazzi, Ludvik: Confini od Schwarzenske Richte. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_116/VIEW/ [ datum dostopa ]