Index 119

Arcniske bukve


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
naslov: Arcniske bukve
opomba regesta : Prva slovenska poljudna zdravilska knjiga; ohranjena v prepisu Matjaža Kreinza iz leta 1769
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Podpeca
čas nastanka: 1759
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 119. Goričnik, Andrej: Arcniske bukve. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_119/VIEW/ [ datum dostopa ]