Index 120

Odpustki inu postave


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Odpustki inu postave
opomba regesta : Odpustki, sestavljeni za bratovščino Marije dobrega sveta
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Celje
čas nastanka: 1761
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 120. Gorjup, Frančišek Ksaverij : Odpustki inu postave. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_120/VIEW/ [ datum dostopa ]