Index 123

Cerkvene pesmi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
avtor: Maurer, Luka
naslov: Cerkvene pesmi
opomba regesta : Rokopis pesmi prvega znanega bukovnika.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Podklošter
čas nastanka: 1754
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 123. Maurer, Luka: Cerkvene pesmi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_123/VIEW/ [ datum dostopa ]