Index 129

Alia formula


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Vuzenica
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Alia formula
opomba regesta : Prisežnik prisega pri Sveti Trojici, da bo govoril samo resnico.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1715
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 129. Jamnik, Štefan (nadžupnik od 1714-1742): Alia formula. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_129/VIEW/ [ datum dostopa ]