Index 131

Cesarski robotni patent cesarice Marije Terezije


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Gradec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota:
naslov: Cesarski robotni patent cesarice Marije Terezije
opomba regesta : Ukaz o enakomerni porazdelitvi tlake v letu in stroga omejitev tlake na največ štiri dni na teden
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 5. december 1778
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 131. Cesarski robotni patent cesarice Marije Terezije. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_131/VIEW/ [ datum dostopa ]