Index 140

Die Geschichte Zw Siged Im 1566 Jahr Beschehen in Chrabatisch Sprach beschriben.


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Logensteinleithen
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Die Geschichte Zw Siged Im 1566 Jahr Beschehen in Chrabatisch Sprach beschriben.
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Rokopis je v arhivu Auerspergov našel prof. Anton Kaspret. Pisava je glagolska kurziva. Pisec je neki očividec dogodkov v Sigetu; prevajalec rokopisa v latinščino (Samuel Budina) je avtorja očitno dobro poznal. Iz natančne rekonstrukcije dogodkov te »istorije« pa Kidrič sklepa, da je avtor o dogajanjih v Sigetu verjetno vodil nekakšen dnevnik. Kidrič tudi domneva, da je obstajalo najmanj četvero hrvaških rokopisnih primerkov »istorije« o Sigetu.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1575 do: 1600 : konec 16. stoletja
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 140. Die Geschichte Zw Siged Im 1566 Jahr Beschehen in Chrabatisch Sprach beschriben.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_140/VIEW/ [ datum dostopa ]