Index 139

Windische oder Crabatische Lehenspflicht


identifikator rokopisa:
država: Avstrija
naselje: Gradec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Windische oder Crabatische Lehenspflicht
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Zaprisežna knjiga (foliant) s 172 stranmi samih fevdnih priseg, naslovljena: Lehens : Pflichten : Iber die Samentliche In : Denen I : Ö : Ländern Pefindliche Landts Firstliche Lehen. Ta prisega je novejša kot prisega v zapisu NRSS Indeks 138. Pisec prisege verjetno ni znal slovensko, o čemer pričajo značilne napake, v jeziku se poznajo hrvaški vplivi. Slovenski prisežniki očitno niso smeli prisegati po pooblaščencih, tako kot so lahko npr. italijanski; zanje se je v prisežni knjigi ohranil ustrezen obrazec.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1675 ne pred: 1637 : Sreda 17. stol.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 139. Windische oder Crabatische Lehenspflicht. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_139/VIEW/ [ datum dostopa ]