Index 142

Das Buch dem Anton Petrizh


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: zdravilstvo :
naslov: Das Buch dem Anton Petrizh
opomba regesta : »Črna knjiga« zagovorov zoper bolezni; pri zagovorih naj bi jo uporabljal sam A. Petrič. Omerza je ob natisu popravil pisavo sičnikov in šumnikov, po smislu pa dodal tudi ločila in veliko začetnico).
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1840
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 142. Petrič, Anton: Das Buch dem Anton Petrizh. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_142/VIEW/ [ datum dostopa ]