Index 144

Božična igra z Breze


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ravne na Koroškem
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo :
naslov: Božična igra z Breze
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Rokopis iz Breze je verjetno prepis ali zapis Drabosnjakove Božične igre, ki jo je ta prevedel iz nemščine in jo nekoliko priredil. Tako je menil že F. Kotnik. Igro so igrali severozahodno od Vrbskega jezera, zlasti na Kostanjah. Rokopis nima naslovnega lista.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Breza nad Vrbskim jezerom
čas nastanka ne pred: 1814 : po letu 1814
provenienca: Rokopis je dr. France Kotnik dobil od prof. Janeza Hutterja iz Celovca, ta pa od župnika Kapuna z Breze (vas severno od Vrbskega jezera).
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 144. Božična igra z Breze. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_144/VIEW/ [ datum dostopa ]