Index 145

Gierten Spiel al Anu žavostno ino vsmiljenja vriedno Djanje per tam roistvi Iesusa Kristusa


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: dramsko besedilo :
naslov: Gierten Spiel al Anu žavostno ino vsmiljenja vriedno Djanje per tam roistvi Iesusa Kristusa
zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne pred: 1814 : Po letu 1814
provenienca: Rokopis je last Štefana Petručnika, p. d. Strižeja z Raven; našel ga je dr. Niko Kuret sept. 1956 na Kostanjah. Zadnje navedeno hranilišče je: lastnik dr. Pavel Zablatnik, profesor na celovški slovenski gimnaziji. Na ISN ZRC SAZU hkranijo fotokopije rokopisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 145. Gierten Spiel al Anu žavostno ino vsmiljenja vriedno Djanje per tam roistvi Iesusa Kristusa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_145/VIEW/ [ datum dostopa ]