Index 146

Purgerska Perſega


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Mozirje
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: prisega :
naslov: Purgerska Perſega
opomba regesta : Rokopisna prisega v slov. jeziku je prevod nemške prisege za tiste nove meščane, ki ne znajo nemško. Pisal jo je verjetno domačin. Je na prvi strani rokopisne knjige (Bürgerbuch von Prasberg), v katero so zapisana imena mozirskih meščanov. Kotnik domneva, da bi lahko v Mozirju obstajala še starejša prisega, ker je požar uničil stare listine.
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Mozirje
čas nastanka: 1740
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 146. Purgerska Perſega. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_146/VIEW/ [ datum dostopa ]