Index 152

Cesarske Gorske Prauize


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Cesarske Gorske Prauize
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka od: 1750 do: 1800 : druga polovica 18. stol.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 152. Cesarske Gorske Prauize. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_152/VIEW/ [ datum dostopa ]