Index 153

Slovarček v registru


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Slovenjgradec
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: slovar :
naslov: Slovarček v registru
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Gre za dvojezični nemško-slovenski slovarček izrazov za razne dajatve na prvi strani urbarja. Urbar nima signacije, je pravzaprav Stiftregister.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: medium : okrog 1647
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 153. Slovarček v registru. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_153/VIEW/ [ datum dostopa ]