Index 155

Patent zhes ordengo sa posle na kmetih v notrejnim Esteraihi


identifikator rokopisa:
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Patent zhes ordengo sa posle na kmetih v notrejnim Esteraihi
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Objava patenta Jožefa II. Patent obsega 13 listov.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 29. september 1787
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 155. Patent zhes ordengo sa posle na kmetih v notrejnim Esteraihi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_155/VIEW/ [ datum dostopa ]