Index 156

Osnanilo sa volo Arznuvanja teh mokrih, inu suhih garji, inu teh metilov per ovzah


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Osnanilo sa volo Arznuvanja teh mokrih, inu suhih garji, inu teh metilov per ovzah
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Citiran je samo naslov razglasa, ki ga je razposlal štajerski guverner Fr. Ant. grof Khevenhueller, ne pa tudi vsebina.
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 17. februar 1787
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 156. Osnanilo sa volo Arznuvanja teh mokrih, inu suhih garji, inu teh metilov per ovzah. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_156/VIEW/ [ datum dostopa ]