Index 162

Podvuzhenje sa shtibrane homisiske grashine ino gmajno (obzine, soseske) k naprejemanju poprednih del k shazingam /(zenitvam) gruntnega sneska (priroditve) sa stolni (stanovitni) kataster ...


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: razglas :
naslov: Podvuzhenje sa shtibrane homisiske grashine ino gmajno (obzine, soseske) k naprejemanju poprednih del k shazingam /(zenitvam) gruntnega sneska (priroditve) sa stolni (stanovitni) kataster ...
seznam bibliografskih enot:
opomba regesta : Slekovec navaja samo datum in izdajatelja razglasa: deželna vlada štajerska
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 9. april 1828
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 162. Podvuzhenje sa shtibrane homisiske grashine ino gmajno (obzine, soseske) k naprejemanju poprednih del k shazingam /(zenitvam) gruntnega sneska (priroditve) sa stolni (stanovitni) kataster .... URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_162/VIEW/ [ datum dostopa ]