Index 163

Najemna listina


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Najemna listina
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Martjanci
čas nastanka: 1643
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 163. Najemna listina. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_163/VIEW/ [ datum dostopa ]