Index 164

Prošnja Matije Čolića središkemu županu


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Središče
čas nastanka: 13. 10. 1776
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 164. Prošnja Matije Čolića središkemu županu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_164/VIEW/ [ datum dostopa ]