Index 165

Postava te molitve štirideset ur


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: molitev :
naslov: Postava te molitve štirideset ur
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Kranj
čas nastanka: 1624
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 165. Postava te molitve štirideset ur. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_165/VIEW/ [ datum dostopa ]