Index 169

Prisega iz Gorenje vasi


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Prisega iz Gorenje vasi
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1627
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 169. Prisega iz Gorenje vasi. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_169/VIEW/ [ datum dostopa ]