Index 168

Prisege loških kmetov


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Prisege loških kmetov
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1615
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 168. Prisege loških kmetov. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_168/VIEW/ [ datum dostopa ]