Index 171

Prisega Jurija Šubica


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Prisega Jurija Šubica
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1656
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 171. Prisega Jurija Šubica. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_171/VIEW/ [ datum dostopa ]