Index 172

Navodilo cesarja Ferdinanda škofu Scarlichiju


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pravna norma :
naslov: Navodilo cesarja Ferdinanda škofu Scarlichiju
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1638
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 172. Navodilo cesarja Ferdinanda škofu Scarlichiju. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_172/VIEW/ [ datum dostopa ]