Index 176

Prisega iz Štajera


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Prisega iz Štajera
zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low od: 1600 do: 1700 : XVII. stoletje
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 176. Prisega iz Štajera. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_176/VIEW/ [ datum dostopa ]