Index 175

Zapis ljudskega zagovora


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Zapis ljudskega zagovora
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: ok. 1646
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 175. Zapis ljudskega zagovora. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_175/VIEW/ [ datum dostopa ]